top of page

Word lid

Communication%20network%20concept.%20Par

Members? Invitation only!
Kwaliteit primeert op kwantiteit. Lid worden kan alleen op uitnodiging van één van onze andere leden. De MIT-club blijft bewust een selecte club met maximaal 40 top-CIO's uit de Belgische zakenwereld en overheid.

Wenst u lid te worden?
Stuur ons uw cv en motivering

 

Jaarlijkse lidgelden
Leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Deze som wordt elk jaar in onderling overleg bepaald. De MIT-club heeft een VZW structuur, voert een officiële boekhouding en schrijft facturen uit voor het lidgeld, conform aan de BTW-wetgeving. Ook sponsorgelden worden gebruikt voor de financiering van de activiteiten.
Aanwending lidgelden

Naast de bekostiging van de administratieve werking van de vereniging wordt het lidgeld voornamelijk gebruikt voor de inhoud van de sessies en de vergoeding van de gastsprekers. Via dit systeem slagen wij er in om topsprekers aan te trekken die op individuele basis nooit zouden kunnen gefinancieerd worden.

bottom of page